V�tejte na
Bohemia 500
11.-12. Srpna 2018
v Praze          6th edition !

ENGLISH

�ESKY      

DEUTSCH


📌

O CO JDE?

P�i Bohemia 500 se mus� ujet po �ech�ch 500 mil (805 km) do 24 hodin (nen� to ale ��dn� z�vod!) Po registraci a prologu za��n� v sobotu odpoledne na dosud utajen�m startu vlastn� j�zda. Projet c�lem se mus� maxim�ln� do 24 hodin v ned�li odpoledne.

MIMO��DN� Z��ITEK

To si �ekne ka�d�, kdo absolvuje Bohemia 500. Po n�kolika ��astech na swiss500miles jsme se rozhodli zorganizovat tuhle mimo��dnou akci tak� u n�s.

ODM�NA

Z materi�ln�ho pohledu jen odznak Bohemia 500. K nezaplacen� je ale mimo��dn� z��itek, proj��d�t po ne v�dy zn�m�ch silnic�ch ve dne i v noci, vyzkou�et si, co vydr��te, a b�t na cest� s partou stejn�ch bl�zn�. Odznak Bohemia 500 dostane jen ten, kdo projede v�echna kontroln� stanovi�t� a celou trasu zvl�dne v �asov�m limitu.

Registrace kon��: 13 �ervence 2018

Zb�vaj�c� �as do uzav�en� registrace

Jen pro jezdce na motocyklech Harley-Davidson a Buell.

Partne�i

 Bohemia500miles
An Extraordinary Experience in The Czech Republic

Copyright � 2016 HodaDesign. All Rights Reserved.